Naturen kring Solberga stugor

Vid Solberga stugor är naturen mycket vacker och omkring området finns ett rikt djurliv. På stugområdet så betar getter och får för att hålla landskapet öppet och få fram alla dessa stora, vida och vackra ekarna.

De gamla ekarna och örtrikedomen på ängarna gör att området är intressant för fjärilsforskning.

Här finns Pricknätsfjärilen, Mnemosynefjärilen, Apollofjärilen och Hökblomster fjärilen. På fasta Finland dog Hökblomster fjärilen ut i slutet av 1970-talet.

Nere vid stranden står stolt en älg i trä som är 4,5 meter och ser ut över viken. Det är första tornet i trä som tillverkades och ser ut som en älg som kallas Helge Hirvinen. Skaparen till Helge är den duktiga och mångsidiga åländska konstnären Juha Pykäläinen.

Tidiga morgnar brukar rådjuren stå och beta på åkrarna. Havsörnen seglar förbi med sin otroliga vingbredd och skrämmer upp sjöfåglarna som ligger i viken. Dagar då det blåser lite kraftigare brukar man höra havsbruset till stugorna. Havet ligger bara en bit bort från stugorna.

Herröskatan

Inte långt från Solberga Stugor finns Herrö Fritidsområde.

På Herröskatan finns ett 10m högt torn för bl.a. fågelskådning men som man även bara kan klättra upp i för att njuta av den vackra vyn. Förutom utsikten över ett brusande hav, kan man här njuta av det rika fågellivet. 

Och på fjärden utanför går Finlandsfärjorna. Här finns vackra ängsmarker under våren och sommaren. Och på området finns ruiner som påminner om krig i forna dagar.

Fågeltornet på Herröskatan i Lemland

Tornet är beläget i Herrö naturreservat på Ålands sydspets, invid farleden mellan Åbo – Mariehamn. Området har tidigare varit befäst under olika tidsperioder, senast under vinterkriget.

I dag är det naturreservat med kulturmarksprägel: löväng, lund, hed, torräng.

I väster finns Rödhamnsfjärden, i söder Östersjön och i öster Föglöfjärden. Nyhamns gruvtorn, Lågskärs fyrtorn, hemmanet Björkör (naturreservat) samt radartornet på Storklubb gränsbevakningsstation är några tydliga landmärken inom synhåll.

På Herrön slutar vägen med en vändplan varefter en grusväg leder ut till udden. Inom Herrö naturreservat finns det två parkeringsplatser, den första (ca.50 m från vändplanen) rekommenderas. Därifrån är det ca 300 m gångväg till tornet.

De sista 50 m består vägen endast av en smal stig som ej lämpar sig för annat än promenad.

Fram till grillplatsen är det däremot möjligt att ta med sig barnvagn/rullstol. Området torrt.

Under flyttningen ses i stort sett alla arter som förekommer i regionen och även i norra Fennoskandia. Under sommarhalvåret ses utskärens häckande fågelfauna.Lokalen är värd ett besök under alla årstider, men särskilt under islossningen samt i samband med vårsträcket i april – juni och under höststräcket i augusti – oktober.

Fina fynd har varit vitnäbbad islom, alförrädare, praktejder, skärsnäppa, bredstjärtad labb, fjällabb, svarthuvad mås, vitvingad trut, vittrut, svarttärna, fjälluggla, härfågel, svart rödstjärt, ringtrast, höksångare, kungsfågelsångare, taigasångare och nötväcka.

Tornet är byggt i två avsatser med möjligheter till observation från två nivåer, den första på ca 5 m höjd, den andra på ca 10 m. En delad trappa leder upp. Tornet är ej försett med tak eller glasade väggar, utan man står fritt med midjehög vägg som skydd. På den övre plattformen ryms samtidigt ca 6 personer men bara ett par tubkikare på stativ. Sikten från tornet begränsas endast mot NNE av Herröskatans låga vegetation.

Ålands landskapsstyrelse lät bygga tornet i tryckimpregnerat virke år 1980 i miljövårdsbyråns regi och är i gott skick. Landskapet ansvarar för tornets skötsel men det bör påpekas att man vistas i tornet på egen risk. Miljövårdsbyrån ansvarar också för skötseln av Herrö naturreservat.

Parkeringar finns på två olika ställen längs vägen, flere gångstigar leder genom området. För friluftslivet finns även grill (ved måste man medföra själv) och några bordsgrupper är utplacerade. Vid den nedre, sydligaste parkeringen finns en toalett (TC). I övrigt bör man vid besök tänka på att området är ett naturreservat där allemansrätten inte gäller. Se bestämmelser som finns på utplacerade infoskylta